Препоръчано
Домакински уреди

Правила за инсталиране на кухненски абсорбатори

При готвене от печката до тавана, димът и различните изпарения се покачват. След известно време става трудно да се вдишва в стаята, което означава, че замърсеният въздух не се простира добре през отвора. Поради това е необходимо да се монтира кухненски шкаф за принудително циркулиране на въздуха. Но първо трябва да определите кой режим на работа на устройството е не

Красота и здраве

Избор на индивидуален дозиметричен радиационен фон

Портативният или индивидуалният дозиметър се използва в домашни и индустриални условия за непрекъснато или прагово измерване на нивото на йонно излъчване от околната среда или радиационен фон от различни обекти. Условно е възможно да се разграничат няколко основни типа устройства, всеки от които има собствен тесен профил.Защо ми е необходим дозиметър Портативните или лични дозиметри от до

Препоръчано

Разнообразие от крачета за шевни машини

Сред принадлежностите на шиващите работници играят ключова роля. Те ви позволяват да изпълнявате много допълнителни функции. Сега производителите предлагат за лесно извършване на декоративни шевове помощни лапи за шевни машини, които правят сложна работа на качеството и разширяват възможностите на универсалните части. За да не се объркаме при назначаването им, ще разгледаме описанието на основните типове такива аксесоари.Определение и основна цел Подвижните притискащи крачета за шевните машини се монтират на специално притискащо краче. Те са изработени от различни материали: метал, про

Компютърна Помощ